Applica ble etablert som Sivilingeniør Kjell G. Knutsen 1. oktober 1979 på Vigeland i Lindesnes kommune. Selskapet har siden vokst, og er i dag over 50 ansatte fordelt på flere selskap som samlet utgjør Applica gruppen. Fellesnevneren for selskapene i Applica gruppen er at de alle er teknologiorienterte. Vi leverer både tjenester og produkter:

 • Tjenester:
  • Utvikling av skreddersydd programvare
  • Skreddersydde løsninger for maskinsyn og robotikk
  • Produkt- testing og sertifisering
  • Sikker IT-infrastruktur og skytjenester
 • Produkter:
  • System for optimal bemanningsplanlegging i skyen
  • Vaktbytte for legevakter