Bårdsens Smie A/S ble startet i 1886 og er et godt etablert firma som ligger sentralt på Gismerøya Industriområde i Mandal, 150 meter fra dypvannskai.

Vi er sertifisert iht. ISO 3834-2 og NS-EN 1090-1 og disponerer 1200 kvadratmeter med produksjonslokaler og kontorer, samt 500 kvm lagringsplass.

Produkter

Vi produserer rustfrie/syrefaste produkter som f.eks. skap og containere for bruk i offshore-næringen i egen hall på 600 kvm.  Vi produserer også trapper, skaper, gangveier, traller og leidere etc. i aluminium. Vi kan også produsere større aluminiumkonstruksjoner.

Innen stålarbeider produserer vi bl.a.:

  • Stålbroer / gangveier
  • Montering av trapper i stål
  • Montering av stål til bygg
  • Sveise og reperasjonsarbeid  (f.eks. anleggsmaskiner/utstyr og lastebiler)