Bedriftshelsetjenesten Mandal har omkring 150 medlemsbedrifter i Vest-Agder. De tilhører mange bransjer, både innenfor privat og offentlig sektor. Vi er dessuten den bedriftshelsetjenesten i Vest-Agder som samarbeider med Norsk Landbruksrådgivning HMS.

Bedriftshelsetjenesten eies av medlemsbedriftene, og Årsmøtet er vårt øverste organ. Det består av representanter for ansatte og ledelse i medlemsbedriftene.

Vi flyttet høsten 2018 inn i nye lokaler på «Havutsikt», på Saltverket i Mandal. Her har vi kontorer tilpasset våre behov og tilgang på møte- og konferanselokaler.