DNB er Norges største finanskonsern og tilbyr finansielle produkter og tjenester bl.a. innenfor utlån og innskudd, fond og kapitalforvaltning, livsforsikring og pensjonssparing, betalings- og finansieringstjenester, eiendomsmegling og tjenester knyttet til penge- og kapitalmarkedet. 

I Norge betjener DNB personer, bedrifter, organisasjoner og offentlig sektor via det bredeste distribusjonsnettet i norsk finansnæring.