GE Healthcare AS, Lindesnes fabrikker produserer grunnsubstanser til kontrastmidler som brukes i medisinsk billedgjøring. Disse produktene produseres i et av verdens mest moderne og effektive prosessanlegg.

GE Healthcare arbeider målrettet med å utvikle helt nye medisinske løsninger som kan danne grunnlag for fremtidens helseomsorg. Vår kjernekompetanse innen bildediagnostikk, informasjonsteknologi og molekylær forståelse av sykdommer er alle viktige faktorer i en utvikling hvor medisinske fokus endres fra ”sen diagnose” til ”tidlig helse”. 

GE Healthcare står alltid i første rekke når det gjelder teknologisk nyskapning. Dette betyr markedsledende produkter innen bildebasert diagnostikk så som ultralyd, PET, SPECT, CT og MRI, systemer for medisinsk intervensjon, informasjonsteknologi, pasientovervåking, bioteknologi-systemer, proteinseparasjon og service. I GE Healthcares visjon ser vi for oss en helt ny æra innen medisinsk behandling, der sykdommer forstås bedre, oppdages og identifiseres på et mye tidligere stadium og behandles mer effektivt på måter og med midler som tilpasses den enkelte pasients behov.

Produkter

Lindesnes Fabrikker er GE Healthcare`s globale produksjonsanlegg for de aktive ingrediensene til flere av selskapets kontrastmidler. Vi utvikler teknologi som bidrar til at bedre legemidler oppdages, utvikles og produseres på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Kompetanse

Fagbrev/Teknikere:

 •  Kjemi/Prosess
 •  Mekanikk
 •  Rør
 •  Elektro/Automasjon
 •  Laboratoriefag
 •  Materialadministrasjon

Ingeniører/Universitetsutd./Doktorgrad:

 •  Kjemi (organisk kjemi, kjemiteknikk)
 •  Mekanikk
 •  Rør
 •  Elektro/Automasjon/Instrumentering
 •  EDB
 •  VVS
 •  Analyse (kjemisk og mikrobiologisk)

Merkantile/Administrative fag (fagskole/høyskole/universitetsnivå):

 •  Økonomi/Regnskap
 •  Administrasjon/Personal
 •  Materialadministrasjon
 •  Innkjøp
 •  Sekretærer         
Kunder

Helseforetak over hele verden.