Trygghet - toleranse - omtanke

Er sentrale begreper for arbeidet på Ime Verksted.  Ime Verksted skal oppfattes som en trygg arbeidsplass, der det er rom for ulikheter og at vi alle er forskjellige.  Alle har sine styrker på noen områder.  Vi har omtanke for hverandre som kolleger og har et godt sosialt og inkluderende miljø kombinert med at vi har en allsidig produksjon og kunder som er avhengige av oss. Vi er stolt av arbeidsplassen og stolt av de produktene vi produserer.

Produkter

Varig tilrettelagt arbeid, Treembalasje, Dreiing, Jobbfrukt og Skolefrukt

Kompetanse

Attføring, Veiledning, Spes ped., Produksjon, Økonomi og Ledelse

Kunder

Nav, Nøsted, Alloc, Alle virksomheter som har jobbfrukt