Konsmo Fabrikker A/S har hovedkontor på Helle, Audnedal kommune. Firmaet ble etablert i 1978 og er en av Sørlandets ledende boligleverandører.

Firmaet produserer Konsmohus og Konsmo Modul.