Kristiansand Havn IKS har ansvar for og drifter Gismerøya Havneanlegg, Sodevika Tankanlegg, Strømsvika Havneanlegg, Båly Terminal og Kleven kai.

Vår viktigste trafikkhavn i Lindesnes er Gismerøya havneanlegg med 170 m dypvannskai med 9,5 m dybde og tilliggende lagerplass både inne og ute. Tømmerkaia med 120m lengde og 12m dybde ligger på vestsiden av Strømsvika rett øst for Gismerøya. Sodevika tankanlegg ligger sør øst for Gismerøya med 70m kai og seilingsdybde på 12m.  Båly terminal med 100m kai og 8m dybde ligger rett øst for Spangereid sentrum på Båly.

Områdene på østsiden av Strømsvika er under utvikling til fremtidig industriområde og utsprengt stein blir lastet på båtene herfra.

Fiskerihavner har vi både på Gismerøya og i Spangereid med en samlet kailengde på ca 400 m.