Mandal Maskinering er en del av Nøsted Gruppen. Vår visjon er at Mandal Maskinering skal være en foretrukket leverandør innen maskineringstjenester og fabrikasjon av mindre utstyr og komponenter til selskaper innen Automotive, Industri og bergverk, Skipsindustri og verft samt Olje og gassindustrien.

Bedriften skal være nyskapende og arbeide for å være en fortrukket leverandør til eksisterende og nye kunder, og i fremtiden levere flere nye produkter om mulig. Vi skal aktivt arbeide for å unngå personellskader og utslipp til det ytre miljø.

Mandal Maskinering skal fremstå som et selskap hvor det fritt skal foregå utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø, bygd på et fundament av:

  • Forstå kundenes behov 
  • Levere rett kvalitet til rett tid
  • Kontinuerlig forbedring
  • God service internt og eksternt
  • Respekt og omsorg for medarbeidere og miljø
  • God forretningsmoral og integritet
  • Etterleve krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav
Kunder

Skipsindustri og verft, Olje- og gassindustri, Industri og bergverk, Automotive.