SINPRO (Senter for Innovativ Design og Produksjon) er et nettverkssamarbeid mellom bedrifter og kunnskapsinstitusjoner hvor samarbeidet er satt i system. Målsettingen er å utvikle SINPRO til en nasjonalt anerkjent kompetanseklynge hvor deltakerne deler kunnskap og erfaringer med sikte på innovasjon og verdiskapning.

SINPRO-nettverket består nå av 25 partnerbedrifter og 3 kunnskapsinstitusjoner som har inngått avtaler om samarbeid. SINPRO har et styre på 10 medlemmer og en daglig leder som ivaretar daglig drift av organisasjonen. 11 av partnerne i SINPRO har sammen stiftet selskapet SINPRO AS for å ha en formell organisasjon som kan ivareta forretningsførsel og inngå avtaler med eksterne avtalepartnere på nettverkets vegne.

Initiativet til SINPRO ble tatt av Umoe Mandal AS, Nøsted-gruppen, Lindesnesregionen og Universitetet i Agder sammen med Sørlandets Kompetansefond høsten 2012. Samarbeidet bygger på klyngeteori og forskningsmessig dokumenterte effekter av klyngesamarbeid.

SINPRO arrangerer og fasiliterer fellesprosjekter, konferanser og workshoper alene eller sammen med ulike samarbeidspartnere. SINPRO samarbeider nært med andre klynger i regionen og kunnskapsinstitusjoner som Universitetet i Agder, Sintef Raufoss Manufacturing og Mandal videregående skole. Det er også et nært samarbeid med regionale utviklingsaktører som Vest-Agder fylkeskommune, Lindesnesregionen og Sørlandets Kompetansefond. Lokalt samarbeider også SINPRO med Lindesnesregionen Næringshage, SKAP og Mandal Industriforening.