I 1960 startet 5 mann fra Marnardal opp firma sammen for å drive med transport av tømmer og linjemateriell. Oppdragene endret seg med tiden, og TT Anlegg vokste til å bli Sørlandets største maskinentreprenør. Vi utfører i dag oppdrag innen bygg, anlegg, kraft- og samferdselsprosjekter. Med kompetente medarbeidere og en moderne maskinpark er vi godt rustet for å levere tjenester våre kunder blir fornøyd med. TT Anlegg er ISO sertifisert iht. ISO 9001 Kvalitetsledelse og ISO 14001 Miljøstyring. Dette er et kvalitetsstempel på bedriftens styringssystemer, og en anerkjennelse av vårt arbeid med kontinuerlige forbedringer

Produkter

- Graving / grunnarbeid
- Boring og Sprenging
- Masseforflytting / transport
- Pukkverksdrift
- Geomatikk
- Spunting
- Riving og avfallshåndtering
- Bygging av næringsbygg / lagerhaller
- Prosjektering / planarbeid
- Eiendomsutvikling/salg av nærings-/boligtomter

Kompetanse

- Sivilingeniør og ingeniører innen bygg og anlegg
- Fagbrev innen følgende områder: anleggsmaskinfører, anleggsmaskinmekaniker, storbilmekaniker, transport, vei og anlegg, fjell- og bergverk og automatisering
- Bergsprengingsledere og bergsprengere
- TT skole for ledere
- Godkjent opplæringsbedrift
- Lang erfaring innen faget