Veidekke er Norges største og Skandinavias fjerde største entreprenør og eiendomsutvikler. Veidekke har over 5.100 kompetente medarbeidere i Norge, og totalt 7.400 i Norge, Sverige og Danmark. Årlig omsetning på 30,1 mrd. NOK (2016). Veidekke Entreprenør AS er en divisjon i Veidekke ASA med virksomhetsområde i hele Norge.

 Veidekke Entreprenør AS levere alle type prosjekter innen bygg og anlegg. Selskapet er organisert med distriktskontorer lokalt over hele landet som i hovedsak levere entreprenørtjenester innen yrkesbygg og boliger. Region Anlegg er en mobil enhet som håndterer store anleggsprosjekter, som tunneler, veier, broer og kraftverk i samarbeid med det lokale distriktet prosjektene befinner seg i.

 Veidekke sitt mantra er «Verdiskapende samspill» hvor verdiene Profesjonell, Redelig, Entusiastisk og Grensesprengende er selve fundamentet for virksomheten.

 Veidekke Entreprenør AS har siden 40 –tallet vært en aktør i Agder gjennom selskapet Br. Reme AS, som Veidekke Entreprenør AS har vært eiere av siden år 2000, og som nå er fullt innlemmet i morselskapet. Virksomheten i Agder tilbyr entreprenørtjenester innen oppføring og rehabilitering av offentlige servicebygg, nøringsbygg og bolig.

 Distrikt Agder har hovedkontor i Kristiansand og avdelingskontor i Arendal, med totalt 120 ansatte, funksjonærer og håndverkere innen tømrer- og betongfaget. Det åpnes nå et nytt avdelingskontor i Mandal, som skal ha fokus på marked i Mandal og vest mot Flekkefjord.

Produkter

Nybygg og byggfornyelse innen bolig, næringsbygg, industribygg og offentlige servicebygg.

Kompetanse

Kundetilpassede løsninger, prosjektledelse og godt håndverk. Betong, tømmer, prosjekteringsledelse, Involverende Planlegging, konstruksjon og prosjektutvikling.

Kunder

Private kunder og offentlig myndigheter.